SLMail

SLMail 5.5

Email server solution to send and receive your mails
Người dùng đánh giá
3.7  (9 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
5.5 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
SeattleLabs

Email server solution to send emails and download them to your PC through POP3 and SMTP protocols. Supports multi-domains, auto-responders, forwarding, mass mailing, dial-up connections, mail filters, SMTP relay filtering, tracking filters, and many more.

SLMail là SMTP và POP3 email phục vụ phần mềm cho Microsoft™ Windows NT và 2000.
Tính năng:
-Ủng hộ một giới hạn số người dùng
-Ủng hộ với 1, 023 phụ miền
-Đặt hộp thư cỡ giới hạn rộng ra toàn cầu đi, bởi thổ hay người dùng cá nhn
-Tạo ra khối lượng thư chiến dịch với danh sách phục vụ
-Administer SLMail từ xa từ bất cứ duyệt mạng
-Set Auto Responders cho dù không có nhn viên

SLMail là hòn đá tảng để phát triển một cách hiệu quả thư giải pháp với thời gian thử nghiệm công nghiệp chứng minh công nghệ. SLMail là một tin đáng tin cậy, scalable và an toàn thư phục vụ giải pháp cho việc làm ăn nào. Như anh cần thay đổi, và công ty của anh lớn lên, SLMail có thể phát triển theo với anh.
Thông tin được cập nhật vào: